top of page

Společnost NutriMed Lab s.r.o. nabízí širokou škálu vyšetření a testů, které jsou klíčové pro personalizovanou péči o zdraví a podporu zdravého životního stylu. 

Pro snadnou dostupnost a nákup těchto vyšetření spolupracuje NutriMed Lab s platformou www.nexteom.com, která slouží jako zprostředkovatel.

bottom of page