top of page


COVID RESILIENCE

4_t.png

Vyšetření odolnosti vůči onemocnění COVID-19 zahrnuje stanovení hladiny vitamínu D a neutralizačních protilátek proti původci onemocnění COVID-19. Nedostatkem vitaminu D trpí dlouhodobě 60-75 % české populace prakticky bez ohledu na věk. Vitamín D je, kromě celé řady jiných funkcí,  zásadní pro správnou funkci imunitního systému. Neutralizační protilátky proti COVID-19 zabraňují průniku viru do buněk a jeho dalšímu množení. Pozitivita protilátek znamená, že vyšetřovaná osoba má vyšší pravděpodobnost, že je vůči infekci odolná, a to zejména vůči závažnému průběhu.

Odběr: žilní nebo kapilární krev

1_t.png


POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

6_t.png

Nějakou formou potravinových intolerancí trpí až 45% obyvatel rozvinutých zemí.  Spektrum jimi způsobených obtíží je velmi pestré, od zažívacích problémů, bolestí hlavy a kloubů, akné a únavu až po nespavost, sníženou imunitu a úzkostné stavy či deprese.
Unikátní multiplexový test vyšetří najednou protilátky proti 283 potravinových antigenům ze 13 skupin potravin včetně nových potravin a superpotravin a identifikuje tak konkrétní problematické potraviny a umožní jejich eliminaci z jídelníčku a další léčbu.

Odběr: žilní nebo kapilární krev

1_t.png


VŠEOBECNÝ SCREENING

8_t.png

Je ověřeným faktem, že výsledky laboratorních vyšetření poskytují až 70 procent informací, které lékař potřebuje k určení správné diagnózy. Smyslem je odhalit případné odchylky laboratorních parametrů a zhodnotit celkový zdravotní stav a funkci základních orgánů.
Základní screeningový balíček vyšetření, který podává informaci o aktuální funkci jater, slinivky a ledvin a možném probíhajícím zánětu. Ukazuje poměry jednotlivých složek krve (červené, bílé krvinky, krevní destičky), možné riziko cukrovky a poruchy metabolizmu lipidů.

Odběr: žilní krev a moč

krev_moc_edited_edited.png


CARIDENT

5_t.png

Zubní kaz patří mezi nejčastější onemocnění. Hlavním původcem jeho vzniku jsou bakterie ze skupiny Streptococcus mutans, které se „živí“ sacharidy přijímanými v potravě. Jejich schopnost "obrnit se" v zubním plaku komplikuje možnost jejich každodenního mechanického odstraňování při čištění zubů. Přemnožení a dlouhodobé působení oslabuje zubní sklovinu a způsobuje vznik zubního kazu.
Vyšetření Carident je speciální molekulárně-biologický test, který zjistí množství zastoupení Streptococcus mutans v zubním plaku a umožní tak mít zdraví svých zubů dlouhodobě pod kontrolou.

Odběr: stěr z mezizubního prostoru

2_t.png

SCREENING
CIVILIZAČNÍCH CHOROB

7_t.png

Civilizační choroby (také nemoci z blahobytu) jsou onemocnění spojená s moderním, zejména městským, životním stylem v průmyslově vyspělých zemích. Souvisí s typickými atributy současného života, tedy nedostatkem fyzické aktivity, stresem, nadměrným kalorickým příjmem, kouřením, konzumací alkoholu atd. Jsou nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích.
Balíček vyšetření je zaměřený na odhalení rizika rozvoje civilizačních chorob jako jsou metabolický syndrom, cukrovka, nemoci oběhové soustavy (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) a dna (zvýšená koncentrace kyseliny močové).

Odběr: žilní nebo kapilární krev a moč

krev_moc_edited_edited.png


ALERGIE

9_t.png

Komplexní vyšetření pro jedince trpící příznaky alergií (kýchání, rýma, kašel, dušnost, ztížený dech, svědění v oblasti očí, uší či krku, ekzémy, otoky kůže, zvracení nebo častý průjem…). Podstatou rozvoje alergií je nepřiměřená reakce imunitního systému, na látky běžně se vyskytující v našem okolí, spojená s tvorbou protilátek. 
Unikátní multiplexový test vyšetří najednou protilátky proti 295 alergenům ze 165 různých alergenových zdrojů, vytvoří tak téměř kompletní senzibilizační obraz jedince a umožní zacílit další léčbu. 

Odběr: žilní nebo kapilární krev

1_t.png
bottom of page